Home » Nieuws » Persbericht Seniorenmiddag Brabantse Wal Festival editie 2017

Geplaatst op 08-03-2017

Persbericht Seniorenmiddag Brabantse Wal Festival editie 2017

Het bestuur heeft ondanks het besluit van de gemeenteraad van 23 februari jl. besloten om de 4e editie van de seniorenmiddag toch door te laten gaan op zondagmiddag 23 april 2017.

Onze doelstelling is dat we gezellige en muzikale evenementen organiseren voor jong EN oud voor de inwoners van de gemeente Woensdrecht (en omgeving) in samenwerking met maatschappelijke organisaties, het verenigingsleven en lokale ondernemers. 

Het teleurstellende besluit van de gemeenteraad tot slechts een garantstelling van € 2500 vinden we namelijk niet afdoende. Kosten gaan immers voor de baten. Het begrotingstekort voor de seniorenmiddag bedraagt € 6500 en hiervoor zochten we substantiële en structurele ondersteuning. Temeer omdat we zelf graag bereid zijn te investeren in deze middag, maar ook gehoopt hadden op waardering en ruggensteun vanuit de gemeente.
Het begrotingstekort wordt veroorzaakt door de naar rato doorbelasting van de vaste kosten en specifieke extra kosten voor doelgroep senioren. Deze doorbelasting vinden we gerechtvaardigd omdat we na 3 eerdere edities van mening zijn dat de begroting per evenement sluitend moet zijn. Helaas heeft de gemeenteraad anders besloten.

Ondanks dit tekort gaan we koste wat het kost voldoen aan onze doelstelling en staan we persoonlijk financieel garant om toch een kwalitatieve en gezellige muzikale middag voor de senioren te organiseren. We willen niet dat we door het ontbreken van gemeentelijke steun ca 400 mensen een geweldige middag onthouden. De vele warme reacties vanuit de bevolking hebben ons er mede toe bewogen om ook dit jaar weer een muzikale seniorenmiddag te organiseren.

De muzikale invulling van de middag wordt verzorgd door de voor iedereen bekende Corry Konings en Jan van Brabant, samen met De Melando’s en de lokale artiesten Ron van Hoof en Franky Valjo uit Putte. Dit doen we graag samen met onze vrijwilligers voor de inwoners van alle kernen uit onze gemeente.

Ticketprijs voorverkoop € 12,50 euro (aan de kassa € 15,00).

Ticketverkoop start vanaf maandag 13 maart bij:
– Ossendrecht: Sebregts Mode
– Huijbergen: Spar Heijboer
– Putte: Primera Putte
– Woensdrecht: ‘t Blickveldt
– Hoogerheide: Primera Niels van Elzakker

Namens de organisatie van het Brabantse Wal Festival.
Mark van Loon, Willem de Jong, Mike Butterworth, Mark Sebrechts, Niels van Elzakker

Ouderen middag 2016 BWF

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook