Home » Nieuws » Bestuurlijke reactie subsidie ouderen middag 2017

Geplaatst op 16-02-2017 in Algemeen

Bestuurlijke reactie subsidie ouderen middag 2017

Naar aanleiding van de diverse publicaties in de media over de aanvraag subsidie ouderen middag volgt hierbij een reactie van het bestuur Brabantse Wal Festival.

Als bestuur hebben wij aangegeven dat we een tekort hadden van € 6500,- om met name de vaste kosten (tent, terreininrichting, stroom, verlichting, geluid etc.) financieel afgedekt te krijgen. Voor de ouderen middag hebben we namelijk ook nog te maken met extra kosten zoals huur stoelen en tafels, extra invalide toilet, verwarming en extra rijplaten tot aan de tent voor de rolstoelen en rollators. Deze kosten van minimaal € 5500,- worden niet afgedekt door inkomsten uit tickets en horeca. Deze kosten zijn in eerdere edities afgedekt door een eenmalige subsidie van € 2500,- maar voornamelijk door de omzet uit de Hollandse Avond en de jongerenavond de Foute Mega Party. Hoe graag wij het ook willen organiseren hebben wij voor 2017 eerlijkheidshalve besloten om de vaste kosten naar rato te verdelen over de verschillende activiteiten. Als dit financieel niet kan worden afgedekt kunnen wij een activiteit niet langer verantwoord organiseren. Een subsidie daarentegen voor een specifieke groep zoals ouderen is volgens ons passend en maatschappelijk verantwoord. Helaas heeft de gemeenteraad van Woensdrecht hierover een andere mening en unaniem besloten geen subsidie te verstrekken.

In tegenstelling tot wat er in de media wordt geschreven gaat het dus niet om subsidie louter voor artiesten. Per saldo komen we hiervoor € 1000,- te kort in de begroting en als zodanig opgenomen in de aanvraag. BWF staat voor kwaliteit en wij willen graag een bijzondere artiest van naam boeken maar zeker niet tegen de hoofdprijs. Artiesten boeken we sowieso in samenwerking met regionaal aanbod. Dat hebben de eerdere edities al bewezen.

Het bestuur is blij dat er inmiddels naar aanleiding van de recente berichtgeving reacties zijn gekomen om te kijken of er alternatieven zijn om de ouderen middag financieel af te dekken. Wij hopen dat we het alsnog kunnen organiseren en streven naar een structurele oplossing voor de volgende edities.

Bestuur Stichting Primera Pop
Organisator Brabantse Wal Festival

Copyright foto’s: https://www.facebook.com/pg/bwffoto/photos/?tab=album&album_id=484661161717486

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook